Anläggningsövervakning

Tigos online verktyg övervakar solcellerna. Via programmet och appen får ägaren inblick i systemets prestanda på modulnivå. Vid eventuella fel skickar verktyget larm till användaren. Tigos verktyg föreslår proaktivt underhållsåtgärder för att uppnå högsta möjliga effekt. Verktyget kan via fjärranslutning stänga av varje modul individuellt. Det ökar säkerheten vid underhållsarbete eller andra säkerhetskrävande åtgärder.

Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag