Bidrag till laddstation

Privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med utnyttjanderätt kan ansöka om bidrag till laddstation för elfordon. 

Du får bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Som mest kan man få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Tänk på att spara alla kvitton. De behövs när du ska skicka in ansökan om bidrag.

Förutsättningar för bidrag till laddstation

Installationen måste göras först och därefter ansöker du om bidraget. Ansökan måste ha inkommit till Naturvårdsverket senast sex månader efter det att installationen av installationsarbetet har slutförts.

Vid digital ansökan i vår e-tjänst kan du förutsatt att ansökan är komplett och att du uppfyller kraven för att vara berättigad till bidrag, få bidraget cirka 14 dagar efter att du fått beslutet om beviljat bidrag.

Naturvårdsverket hanterar ansökningarna i turordning från det att de kommit in.

Ansöker du via e-post eller vanlig post tar det längre tid att få ditt bidrag på grund av den manuella hanteringen.

Förutsättningarna för bidrag för laddstation finns i förordning (2017:1318). En behörig elektriker måste utföra installationen och laddboxen ska uppfylla kraven i förordningen

Läs mer och ansök här

Överskotts el. Kontakta Oss.Intresserad av att få veta mer?
Kontakta oss!