Energilagring

Nästa steg mot en grönare miljö är att lagra energin och frigöra den vid behov. Den genererade elektriciteten från solcellspanelerna kan lagras i batterier och användas under den mörkare delen av dygnet.
Med dagens teknik är lösningen ganska enkel. Våra batterier kan kopplas till befintliga anläggningar eller installeras i samband med installation av nya solcellsanläggningar.
I många fall kan användaren bli helt självförsörjande. Tekniken medför en väsentligt lägre energikostnad samtidigt som bidrar till hållbart samhälle.

Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag