Företag

Vi hjälper er från projektering till driftsättning

Vi skräddarsyr våra anläggningar baserat på ett behovs-/möjlighets-analys tillsammans med er. Naturligtvis skall det resultera i minskade kostnader för företaget.
Anläggningarna är flexibla, dvs att det går bra att börja med en mindre anläggning och utöka vid senare tillfälle om så det önskas.

Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag

Jordbruksfastigheter har ofta stora tak som lämpar sig utmärkt för montering av solcellsanläggningar.
Ett bra sätt att spara kostnader och bry sig om miljön.


Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag

Flerfamiljehus och bostadsrättsföreningar med stora takytor är ett annat exempel där både både boende och fastighetsägare gör kostnadsbesparingar genom
installation av solcellsanläggningar.

Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag

Industrifastigheter som ofta är stora förbrukare och har stora takytor.


Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag