Självförsörjande Solcellsystem

En självförsörjande solcellsanläggning är ofta en billigare lösning än en anslutning till det fasta elnätet. Ett vanligt användningsområde i Skandinavien är strömförsörjning av fritidshus. Solcellsanläggningen består då av solcellspanel, batteri, en laddningsregulator och systemet försörjer lampor, radio/TV och liknande.