Investeringsstöd för Solceller

Investeringsstöd för Solceller

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Intresset för stödet är stort och fram till och med december 2014 har ca 8 000 ansökningar inkommit till Länsstyrelserna varav ca 3 000 av dessa har beviljats stöd.

Regeringen har avsatt ett statligt stöd för solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Stödnivån är för närvarande 20 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Energimyndigheten ansvarar för investeringsstöd för solceller. Länsstyrelsen handlägger ansökningarna. Du kan söka stödet via Boverkets e-tjänst där du också kan följa ditt ärende eller du kan söka stödet via länsstyrelsen i ditt län.

Företag som ansöker:

  • Ni måste ansöka om stödet innan ni tecknar avtal med installatör/projektör! Observera att kontrakt för projektering räknas som påbörjande.

Andra sökanden än företag:

  • Om du söker stöd för projekteringskostnader måste du skicka in ansökan senast sex månader efter det datum då du skrev under kontraktet för projektering.
  • Annars gäller att du måste skicka in ansökan senast sex månader efter att du köpte solcellsmodulerna.

I Boverkets e-tjänst kan du ansöka om aktuella stöd samt följa ditt befintliga ärende. Du kan läsa beslut och ansöka om utbetalning. Du kan även skicka kompletterande uppgifter samt administrera dina kontaktuppgifter för att få aviseringar via sms eller e-post.

Läs mer och ansök

 

Intresserad av att få veta mer?
Kontakta oss!