Solel

Solstrålningen kan användas för att generera el på två olika sätt, dels direkt med hjälp av så kallade solceller där energin isolstrålningen genererar en likström, dels med termiska solkraftverk där energin i solstrålning används för driva en ångturbin eller en stirlingmotor som i sin tur …