Exempel på Skattereduktion

Lars har solceller på sitt villatak. Han har anmält till sitt elnätsföretag att han vill ha skattereduktion för den överskottsproduktion som matas in i elnätet.

Elnätsföretaget har kontrollerat att

  • Lars produktionskälla är förnybar,
  • att anslutningspunkten har en säkring på högst 100 ampere
  • samt säkerställt att han har en korrekt mätning i anslutningspunkten.

Solcellerna producerar ett överskott på 2 000 kilowattimmar el under året som matas in i elnätet. Lars uttag i anslutningspunkten för den egna fastigheten är 18 000 kilowattimmar under samma år, det vill säga uttaget överstiger inmatningen i anslutningspunkten och Lars är därmed berättigad till skattereduktion för hela sin överskottsproduktion (2 000 kilowattimmar).

Elnätsföretaget kommer skicka en kontrolluppgift till Skatteverket när året är slut som visar att Lars har matat in 2 000 kilowattimmar i elnätet och tagit ut 18 000 kilowattimmar. Lars kommer i deklarationen få ett förtryckt underlag för skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el med 2 000 kilowattimmar. Han kommer få en skattereduktion med 60 öre per kilowattimmar, det vill säga 1 200 kronor.

 

Kontakta OssIntresserad av att få veta mer?
Kontakta oss!