Företag

Vi hjälper er från projektering till driftsättning

Vi skräddarsyr våra anläggningar baserat på ett behovs- och möjlighets-analys tillsammans med er. Naturligtvis skall det resultera i minskade kostnader för företaget.
Anläggningarna är skalbara och går bra att börja med en mindre anläggning för att utöka vid senare tillfälle om så det önskas.

Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag

Jordbruksfastigheter har ofta stora tak som lämpar sig utmärkt för montering av solcellsanläggningar. Ett bra sätt att spara kostnader och bidra till ett hållbart samhälle.


Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag

Flerfamiljehus och bostadsrättsföreningar med stora takytor är ett annat exempel där både både boende och fastighetsägare gör kostnadsbesparingar genom installation av solcellsanläggningar.

Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag

Industrifastigheter som ofta är stora förbrukare och har stora takytor.


Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag

Du kanske också gillar…