Hur mycket skattereduktion kan man få?

 

Från och med 1 januari 2015 kan man få skattereduktion för överskotts el som matas in på elnätet.

Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år.

Den el du producerar på din fastighet kan vara ett komplement till den el du köper från ditt elhandelsföretag. Så länge den egna produktionen understiger den el du själv förbrukar uppstår inget överskott och några skattefrågor blir inte aktuella. Producerar du däremot så mycket att det blir ett överskotts el, matas det automatiskt in till elnätet. Du kan även sälja överskottsproduktionen till ett valfritt elhandelsföretag och dessutom få en mindre ersättning från ditt elnätsföretag.

Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar du matat in i anslutningspunkten under ett kalenderår, dock högst så många kilowattimmar som du tagit ut i anslutningspunkten under samma kalenderår och dessutom högst 30 000 kilowattimmar per år. Är ni flera som delar på elnätsabonnemanget och matar in el i samma anslutningspunkt ska underlaget fördelas lika. Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.

Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30 000 kilowattimmar är den högsta skattereduktion en person kan få 18 000 kronor per år.

Mer information kan hittas hos Skatteverket.

 

Överskotts el. Kontakta Oss.Intresserad av att få veta mer?
Kontakta oss!