Välkommen till NiroSolar

NiroSolar agerar för ETT HÅLLBART SAMHÄLLE och erbjuder företag och privatpersoner solceller för produktion av egen el. Vi levererar kompletta solcellssystem baserat på användarens behov, önskemål och möjligheter.
Vi har valt våra leverantörer och samarbetspartner med stor omsorg. Vikten har lagts på kvalité till rätt pris. Några av våra huvudleverantörer är.
Våra samarbetspartner är allt ifrån kraftbolag till de enskilda företagen som bidrar med kunskap och praktisk erfarenhet till leverans av en komplett och högkvalitativ anläggning till våra kunder. Nirosys är registrerat hos Elsäkerhetsverket, vilket innebär att vi är ett auktoriserat el-företag.

Vi är certifierad solelinstallatör, läs mer om det på Energimyndighetens hemsida
Vi skräddarsyr alla våra solcellssystem till beställaren. Processen börjar alltid med ett besök, där vi tillsammans med kunden gör behovsanalys.
Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag