Självförsörjande Solcellssystem

En självförsörjande solcellsanläggning med batterier är ofta en billigare lösning än en anslutning till det fasta elnätet. Ett vanligt användningsområde i Skandinavien är strömförsörjning av fritidshus. Solcellsanläggningen består då av solcellspanel, batteri, en laddningsregulator och systemet försörjer lampor, radio/TV och liknande. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Med batterier kan du inte bara lagra solenergi, utan också reglera ditt effektuttag från elnätet. På så sätt kan du möjligen minska din säkringsstorlek och därmed sänka avgifterna du betalar till elnätsbolaget. Vid abonnemang som utgår från timdebitering (istället för vid samma pris på elen oavsett tid på dygnet) kan du med batterier styra din elanvändning till timmar med lägst pris och även välja att leverera el tillbaka till nätet om du vill.

Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag