När får man skattereduktion?

Reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el gäller från och med den 1 januari 2015. Elnätsföretagen kommer lämna kontrolluppgifter om hur mycket el som matats in och ut i anslutningspunkten i januari 2016. I din Inkomstdeklaration 1 som ska lämnas i maj 2016 kommer uppgifter om skattereduktionen finnas med.

För juridiska personer kommer kontrolluppgift också lämnas men uppgifterna kommer inte förtryckas i Inkomstdeklarationen.

 

Skattereduktion mikroproduktion. Kontakta Oss

Intresserad av att få veta mer?
Kontakta oss!