Solel

Solstrålningen kan användas för att generera el på två olika sätt, dels direkt med hjälp av så kallade solceller där energin i
solstrålningen genererar en likström, dels med termiska solkraftverk där energin i solstrålning används för driva en ångturbin eller en stirlingmotor som i sin tur driver en generator.

Solceller fungerar i princip överallt medan det krävs mycket direkt solinstrålning för att de termiska solkraftverken ska fungera på ett bra sätt. Solkraftverk behandlas kort nedan. Solceller har använts sedan 1950-talet. Då handlade det om att elförsörjning av satelliter ute i rymden. I dag finns tekniken inom en mängd olika områden. Ett exempel på den enklaste direktanvändningen är solcellsdrivna mini­räknare. En annan vanlig tillämpning är solcells­drivna vattenpumpar. Solceller har traditionellt en stor användning i självförsörjande elanläggningar och där finns i dag en konkurrenskraftig marknad. Den senaste tiden har användningen av nätanslutna system ökat väsentligt, speciellt i Tyskland, Japan och USA, tack vare ökande elpriser och fördelaktiga teknikstöd

 

Överskotts el. Kontakta Oss.Intresserad av att få veta mer?
Kontakta oss!