Investeringsstöd för Solceller

Investeringsstöd för Solceller

Regeringen förslag:

Fortsatt stöd för investering i solceller

Regeringen förlänger solcellsstödet till kommuner och företag. Förslaget innebär en 10 procent i stödnivå för kommuner och företag under 2021. Regeringen föreslår att 260 miljoner kronor ska gå till stödet 2021. Regeringen återkommer till hur stödet ska utformas och fördelas. För privatpersoner har regeringen nyligen remitterat förslag om att införa ett grönt avdrag för bland annat solceller.
Skattereduktion för installation av grön teknik ges med 15 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller och med 50 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst 50 000 kronor.
Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Intresset för stödet är stort och fram till och med december 2014 har ca 8 000 ansökningar inkommit till Länsstyrelserna varav ca 3 000 av dessa har beviljats stöd.

Regeringen har avsatt ett statligt stöd för solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Stödnivån är 20 procent till företag och högst 20 procent till övriga, gäller endast ansökningar före 2020-07-08. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Energimyndigheten ansvarar för investeringsstöd för solceller. Länsstyrelsen handlägger ansökningarna. Du kan söka stödet via Boverkets e-tjänst där du också kan följa ditt ärende eller du kan söka stödet via länsstyrelsen i ditt län.

Företag som ansöker:

  • Ni måste ansöka om stödet innan ni tecknar avtal med installatör/projektör! Observera att kontrakt för projektering räknas som påbörjande.

Andra sökanden än företag:

  • Om du söker stöd för projekteringskostnader måste du skicka in ansökan senast sex månader efter det datum då du skrev under kontraktet för projektering.
  • Annars gäller att du måste skicka in ansökan senast sex månader efter att du köpte solcellsmodulerna.

Läs mer och ansök

 

Intresserad av att få veta mer?
Kontakta oss!